Parafraza tekstu AI vs. copywriter – ile zaoszczędzisz?

Porównaj koszty przygotowania tekstów przez copywritera z naszym narzędziem do parafrazy tekstu online z użyciem sztucznej inteligencji. Teksty rozliczamy w oparciu o ilość znaków ze spacjami. Sprawdź przy pomocy poniższego suwaka ile zaoszczędzisz dzięki AI.

Aktualna ilość: 1000 znaków

Wynagrodzenie copywritera:
10,00zł netto

Przygotowanie treści przez AI:
1,60zł netto

Taniej o: 8,40zł netto

Wypróbuj moc AI w parafrazowaniu treści

Dzięki sztucznej inteligencji wbudowanej w Webmity sparafrazujesz dowolną ilość tekstów w ciągu kilku minut. Teksty zwracane przez A.I. przechodzą pozytywnie testy unikalności w narzędziach takich jak np. Copyscape. 

Parafraza online – wypróbuj działanie modułu zupełnie za darmo! W polu obok wpisz tekst, który chcesz sparafrazować oraz adres e-mail, na jaki mamy wysłać gotową treść. Link do pobrania unikalnego tekstu otrzymasz w ciągu kilku minut.
Obsługiwane języki:

                            Język rumuński

i inne.

Parafrazowanie tekstu online dla wielu języków dzięki sztucznej inteligencji stała się niezwykle łatwym zadaniem. Skorzystaj z możliwości parafrazowania online dowolnej ilości tekstu dzięki modułowi Copywriting w aplikacji Webmity.

Copywriting

PLN--- /miesięcznie
PLN--- /miesięcznie

Otrzymujesz

Liczba kredytów do wykorzystania 1990 punktów

Specyfikacja

Koszt za 1000 znaków 16 punktów
Parafraza tekstów AI  
Pisanie tekstów przez AI  
Obsługa wielu języków  
Elastyczne doładowanie punktów  
Dostęp do API (zlecanie, odbieranie tekstów)  

Inne

Support  
Rezygnacja w dowolnym momencie  
Rozpocznij tworzenie unikalnej treści Rozpocznij tworzenie unikalnej treści

Możliwości modułu Copywriting

Parafraza tekstu online

Algorytm sztucznej inteligencji próbuje zrozumieć tekst oraz zależności logiczne pomiędzy zdaniami i paragrafami, aby następnie wykonać parafrazę. Finalnie otrzymujesz treści wolne od błędów gramatycznych. Narzędzie do parafrazowania online zachowa oryginalną strukturę zdań, jednak tekst będzie na tyle unikalny, aby uniknąć plagiatu.

Pisanie unikalnych artykułów

Na podstawie podanych przez Ciebie słów kluczowych, sztuczna inteligencja może napisać unikalny tekst na dowolny temat. AI automatycznie przygotuje nowy tekst bogaty w nagłówki i frazy łącząc logicznie fakty. Skrypt pisze treści o maksymalnej długości 4500 znaków ze spacjami. 

Tłumaczenie artykułów na wiele języków

Dzięki narzędziu możesz szybko przetłumaczyć wszystkie artykuły na inne języki zachowując zdjęcia i formatowanie html. System przetłumaczy również atrybuty title i alt poszczególnych tagów. Poniżej znajdziesz listę języków obsługiwanych przez narzędzie.

Dostęp do tych funkcjonalności możliwy jest za pomocą interfejsu Webmity API.

 

Narzędzie do parafrazowania (zmieniacz słów) - przykładowe teksty

Webmity to najlepsze narzędzie online do parafrazy – oszczędza czas, pozwala uniknąć plagiatu, jest znacznie tańsze od usług copywriterów. Zachęcamy Cię do skorzystania z naszego narzędzia online. Sprawdź przykładowe teksty wykonane w aplikacji.

Czym jest parafraza tekstu? (tekst źródłowy)

Parafrazowanie oznacza formułowanie cudzych myśli własnymi słowami. Aby sparafrazować źródło, musisz przepisać fragment bez zmiany znaczenia oryginalnego tekstu. Parafrazowanie jest alternatywą dla cytowania, kiedy to kopiujemy czyjeś dokładne słowa i ujmujemy je w cudzysłów. W pisaniu akademickim zazwyczaj lepiej jest parafrazować niż cytować, ponieważ pokazuje to, że zrozumiałeś źródło i sprawia, że Twoja praca jest bardziej oryginalna. Za każdym razem, gdy parafrazujesz, ważne jest, aby powołać się na źródło. Należy również uważać, by nie używać sformułowań zbyt podobnych do oryginału. W przeciwnym razie możesz narazić się na ryzyko popełnienia plagiatu.

Copyscape unikalność: 100%

Czym jest parafraza tekstu? (2)

Parafrazowanie jest aktem interpretowania czyichś pomysłów i ujmowania ich własnymi słowami. Parafrazowanie źródła oznacza, że musisz przepisać fragment bez zmiany jego znaczenia. Parafrazowanie może być używane zamiast cytowania. Polega to na tym, że bierzesz czyjeś słowa i umieszczasz je w cudzysłowie. Parafrazowanie jest lepszą opcją niż cytowanie w pisaniu akademickim. Pokazuje, że rozumiesz źródło i sprawia, że Twoja praca jest unikalna. Parafrazowanie jest dobrym pomysłem. Powołuj się na źródło, kiedy tylko jest to możliwe. Ważne jest, aby nie parafrazować słów, które są zbyt podobne do oryginału. Możesz w ten sposób popełnić plagiat.

Copyscape unikalność: 100%

Czym jest parafraza tekstu? (3)

Parafrazowanie odnosi się do wyrażania czyichś myśli własnymi słowami. Parafrazowanie oznacza przepisywanie fragmentu tekstu bez zmiany jego znaczenia. Parafrazowanie jest alternatywą dla cytowania. Kopiujesz czyjeś słowa i ujmujesz je w cudzysłów. Parafrazowanie zamiast cytowania jest lepsze w pisaniu akademickim. Pokazuje to, że Twoje zrozumienie źródła jest większe i sprawia, że Twoja praca jest bardziej oryginalna. Ważne jest, aby przy parafrazowaniu cytować źródła. Należy uważać, aby nie używać słów, które są zbyt bliskie oryginałowi. Jeśli to zrobisz, możesz zostać oskarżony o plagiat.

Copyscape unikalność: 100%

Czym jest parafraza tekstu? (4)

Parafrazowanie oznacza po prostu wyrażenie czyichś idei własnymi słowami. Parafrazowanie jest czynnością polegającą na przeredagowaniu fragmentu tekstu w celu zachowania jego oryginalnego znaczenia. Parafrazowanie pozwala skopiować słowa od innej osoby i ująć je w cudzysłów. Tworzenie parafrazy jako interpretacji myśli jest preferowane w pisaniu akademickim w alternatywnie do cytownia. Parafrazowanie powinno być zawsze cytowane. Nie należy również parafrazować oryginału w sposób, który jest zbyt podobny. Może to prowadzić do plagiatu.

Copyscape unikalność: 100%

Parafraza definicji 'Parafrazy’ z Wikipedii

Parafraza (greckie paraphrasis „omówienie; opowiedzenie”) jest swobodną zmianą lub tłumaczeniem, które rozwija lub modyfikuje oryginał, zachowując jego istotę. Dosłowne oddanie słowa po słowie jest przeciwieństwem metafrazy. Parafrazy są czytelne tylko wtedy, gdy odwołują się do znanego dzieła. Parafraza w językoznawstwie odnosi się do wyrażenia tej samej treści za pomocą innego środka wyrazu. Często łączy się ją z wyrażeniem synonimicznym. Parafrazy składniowe (lub syntaktyczne) mogą służyć do przekształcania zdań bez zmiany ich znaczenia, ale przekazują treść za pomocą innych struktur składniowych. „Parafrazy słowotwórcze mają miejsce wtedy, gdy słowo pochodne jest zastępowane dłuższym słowem złożonym. Parafrazowanie jest ważną częścią kompetencji językowej.